Hàng triệu người vẫn dùng 123456 làm password !

Trong một nghiên cứu mới đây của trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC), những đoạn mật khẩu có tính bảo mật kém, dễ đoán như 123456 vẫn đang được hàng triệu người sử dụng trên thế giới.

Báo cáo này cho biết, đoạn password có tính bảo mật tệ nhất năm 2018 là 123456 vẫn đang rất phổ biến hiện nay, xuất hiện ở hơn 23 triệu mật khẩu. Theo sau đó là những đoạn mật khẩu cũng tệ không kém như 123456789, qwerty, password hay 1111111.

Bên cạnh việc tránh sử dụng các đoạn mật khẩu dễ đoán, người dùng không nên sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Nếu như việc ghi nhớ mật khẩu là khó khăn thì bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm quản lí password. Ngoài ra, tính năng xác thực hai lần cũng rất hữu hiệu trong việc bảo vệ tài khoản của mình. Nhưng trên hết, người dùng nên có thói quen tránh sử dụng các đoạn mật khẩu quá dễ đoán.