Thứ hai, ngày 16/07/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

SSD Samsung PM961 NVMe PCIe - 512GB

4.700.000 ₫

SSD M2 PCIe 2280 Samsung PM961 NVMe - 512GB