Thứ sáu, ngày 22/06/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

RAM 16GB DDR4 2400MHz

3.700.000 ₫

RAM 16GB DDR4, Bus 2400MHz

RAM 16GB DDR4 2133MHz

3.500.000 ₫

RAM 16GB DDR4, Bus 2133MHz

RAM 8GB DDR4 2400MHz

2.000.000 ₫

RAM 8GB DDR4, Bus 2400MHz