Thứ tư, ngày 18/07/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

ASUS ROG G20CB i7-6700 RAM 16GB HDD 1TB, GTX 1070

29.990.000 ₫ 30.990.000 ₫

Asus ROG G20CB i7-6700, RAM 16GB, HDD 1TB, Nvidia GTX 1070 (8GB)