Thứ ba, ngày 17/07/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

Dell Alienware 15 R3

Dell Alienware 15 R3 với thiết kế hấp dẫn, thay đổi hoàn toàn mới, phong cách hơn, đồ họa tốt, hiệu suất tổng thể cao, tích hợp công nghệ Tobii Aware và G-Sync. ThinkPro cung cấp các sản phẩm laptop Alienware 15 R3

Mới nhất nhất Giá cao nhất Giá thấp nhất