Chủ nhật, ngày 18/02/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

ThinkPad P50

25.990.000 ₫

ThinkPad P50 core i7 6700HQ, RAM 8GB, HDD 500GB, Quadro M1000M, FHD, 90Wh.

ThinkPad P50 (Max)

39.990.000 ₫

ThinkPad P50 Core Xeon E3 1050v5, RAM 32GB, 500GB, Quadro M2000M, 4K UHD, 90Wh.

ThinkPad P50

36.490.000 ₫

ThinkPad P50 Core i7 6820HQ, RAM 16GB, 1TB, Quadro M1000M, FHD IPS, 90Wh.

ThinkPad P50 (4K)

31.990.000 ₫ 34.990.000 ₫

ThinkPad P50 Core i7 6700HQ, RAM 16GB, SSD 512GB, Quadro M1000M, 4K UHD, 90Wh.

ThinkPad P50

29.990.000 ₫ 32.990.000 ₫

ThinkPad P50 Core i7 6700HQ, RAM 16GB, SSD 512GB, Quadro M1000M, FHD IPS, 90Wh.

ThinkPad P50

26.599.000 ₫ 28.499.000 ₫

ThinkPad P50 Core i7 6700HQ, RAM 8GB, SSD 256GB NVMe, Quadro M1000M, 90Wh.